Kompetencer

Hos MedWare møder du kun medarbejdere med stort kendskab til sundheds-IT og arbejdsgangene på sygehusene. Det betyder at du får skræddersyede løsninger, som effektiviserer kommunikationen og giver bedre brugeroplevelser for patienter, klinikere og pårørende i hverdagen.

kald os bare nørder...

Vi brænder for programmering. Og vi brænder for at skabe brugervenlige web- og app-løsninger, som understøtter behandlingsforløb bedst muligt og letter kommunikationen med klinikere, patienten og dennes pårørende.

Vi arbejder agilt i spændingfeltet mellem behovsanalyse, programmering, nytænkning og respekt for de fagpersoner og patienter, som bruger løsningerne i hverdagen.

Specialister i integration
MedWare har været i branchen siden 2008, og kender de fleste systemer og leverandører i sektoren. Vi kender kildesystemerne og ved hvor de forskellige data “bor”. Det betyder, at vi er meget stærke til at skabe integration til andre kliniske systemer og nationale databaser, og har lavet integrationer med en lang række nationale services og lokale systemer.

Forståelse af brugernes behov
Før vi overhovedet begynder at tale om løsninger, arbejder vi indgående med at forstå arbejdsgange og behov. Først når vi kan sætte os i brugerenes sted, er vi i stand til at beskrive og designe den helt rigtige løsning.

Dokumenteret kvalitet og sikkerhed
At være leverandør til sundhedssektoren stiller strenge krav til vores arbejdsgange. Hele vores team har indgående kendskab til metoder, risikovurdering, test og dokumentation som underbygger udvikling af sikre løsninger for patienterne.

Vi anvender standarderne IEC 62304, IEC 62366, ISO 14971 og ISO 13485 i forbindelse med udvikling af medicinsk udstyr.

IT-sikkerheden dokumenterer vi via ISAE 3000 erklæringen.

PATIENTINVOLVERING

Selvhjulpne patienter giver tilfredse patienter, færre indlæggelser og et mere effektivt sundhedsvæsen. Det kan bl.a. skabes i form af telemedicinske løsninger som PRO, hjemmemonitorering, videokonsultationer og digitale
genoptræningsforløb.
MedWare har bl.a. udviklet app'en
Mit Sygehus, K-PRO og Genoptræn.dk

EFFEKTIVE LØSNINGER TIL KLINIKERE

I en travl hverdag er det afgørende at klinikere bruger tiden effektivt med patienten i fokus. Vi skræddersyr bl.a. PRO løsninger, fx. Mit Sygehus, som evaluerer og klassificerer patientbesvarelser, hvilket effektiviserer ressorcetunge arbejdsgange. Vi udvikler også løsninger til understøttelse af specifikke arbejdsgange, som fx
Allergiprovokation og Allergivaccination.

INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE

I et behandlingsforløb kan pårørende til patienten være en vigtig ressource, både som støtte og som informationsformidler.

Vi indtænker inddragelse af pårørende i vores løsninger, hvor det giver mening. I Mit Sygehus kan pårørende fx tildeles adgang og hjælpe med besvarelser eller opfølgning, og konsultationer kan optages og afspilles sammen med pårørende efterfølgende.