Ph.d.’er

PHD: Hoftebrud af Charlotte Myhre Jensen

 

Projektets formål:

Flere patienter med hoftebrud giver udtryk for at være utrygge og siger, at de mangler information. Det er tankevækkende, for det er jo netop information, de sundhedsprofessionelle forsøger at formidle både mundtligt og skriftligt. Vi bliver derfor nødt til at tænke nyt i vidensformidlingen i fællesskab – både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Målet er i samarbejde med alle interessenter/brugere at designe, udvikle og teste en sundhedsteknologisk løsning som kan medvirke til at dække disse behov.

 

Løsning i samarbejde med MedWare:

MedWare’s App Min Tilstand har gjort det muligt at samle alt information og kommunikation under forløbet Hoftebrud, til fordel for patienter, pårørende og personale. Under dette forløb er der adgang til relevante moduler. Dette gælder bl.a. forskellige vidensbaser med tekster, videoer og illustrationer, samt modulerne lydoptagelser, meddelelser og kontakt.

MedWare har i samarbejde med Charlotte Myhre Jensen lavet 5 interviews med personale og 2 med patienter, genoptræningsvideoer og 2 animationsvideoer én om et typisk hoftebrud-forløb og én om generelle fif til at komme godt i gang igen efter operationen henvendt til både patienter, pårørende og personale.

 

Kommentar

”Mit samarbejde med MedWare har været meget positivt. Alle har med stor lydhørhed været imødekommende overfor vores forskellig oplæg og har med positivt engagement søgt at udvikle løsninger.
Desuden har Tekniske forfatter Maja virkelig forstået at omsætte observationer og iagttagelser fra praksis til gode og illustrative tegnede forløb.”

– Charlotte Myhre Jensen; Phd-studerende og projektleder