MEDWARE ER ET DANSK IT-HUS MED FOKUS PÅ SUNDHEDSSEKTOREN. KERNEKOMPETENCERNE LIGGER INDEN FOR UDVIKLING AF WEB OG APP LØSNINGER, SOM HAR HØJ GRAD AF INTEGRATION OG KOMMUNIKATION MED ANDRE SYSTEMER
Se mere

Om os


header-about

Vi går på arbejde for at have det sjovt og udfordre os selv.

Vi elsker at programmere og lave løsninger, som er til glæde og gavn.

Vi arbejder helst i tæt samarbejde med de kliniske brugere, da det giver resultater, som bedst løser de konkrete udfordringer.

Vi søger de agile arbejdsmetoder, da det giver det sjoveste samarbejde.


JACOB

GLASDAM


Partner
jacob@medware.dk
+45 5361 6867

ULRIK H.

SCHØNNEMANN


Partner
ulrik@medware.dk
+45 6127 4152

JESPER

MINOR SØRENSEN


Udvikler
jesper@medware.dk

MADS

JUSTESEN


Udvikler
mads@medware.dk

BRYAN

CLEMENSEN


Udvikler
bryan@medware.dk

MAJA

BRUUN-SCHMIDT


Teknisk forfatter
maja@medware.dk

CHARLOTTE

BENDIX PEDERSEN


Huschef


STEEN

SCHØNNEMANN


Regnskabschef

Kompetencer


Vi elsker teknologi og taler gerne længe og inderligt herom. Her under er nogle af dem vi bruger i flæng:

Ruby og Javascript, C/C++, Objective C

XML, XSD, XSLT, XMLSignature, SOAP, WSDL og Digital Signatur

iOS og Android

HTML/CSS, jQuery, Rails og databaser